Tutaj możesz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności w NFOŚiGW

Przygotuj dane niezbędne do złożenia wniosku

  • Twoje  imię i nazwisko,
  • Twoje dane kontaktowe – w zależności od tego, jak chcesz, aby NFOŚiGW się z tobą kontaktował: na przykład numer telefonu, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej,
  • Informacja o tym, dlaczego potrzebujesz skorzystać z usługi NFOŚiGW,
  • Informacja o tym, dlaczego jest ci trudno to zrobić.
  • Jeśli jesteś przedstawicielem ustawowym (np. rodzicem lub opiekunem prawnym), przygotuj dokumenty, które to potwierdzają.
  • Możesz zaproponować, w jaki sposób NFOŚiGW ma być dla ciebie dostępny.
  • Jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie przyjęcia wniosku, przygotuj także adres e-mail.

Wybierz sposób złożenia wniosku