2024-06-13

Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” finansowany z Funduszu Modernizacyjnego

Logotyp NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przygotował projekt programu priorytetowego „Moja Elektrownia Wiatrowa”. Program ma oferować finansowe wsparcie dla właścicieli budynków mieszkalnych, którzy planują zakup i montaż przydomowej siłowni wiatrowej wraz z ewentualnym magazynem energii elektrycznej.

Projekt programu został skierowany do szerokich konsultacji społecznych, a ich wyniki zostały opublikowane na stronie internetowej Funduszu Modernizacyjnego.

Następnie projekt programu został przesłany do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Europejski Bank Inwestycyjny ocenił projekt programu pozytywnie i w dniu 13.03.2024 r. wyraził zgodę na finansowanie mikroinstalacji wiatrowych z Funduszu Modernizacyjnego. Budżet Programu wyniesie 400 mln zł.