Kalkulator dotacji

Oblicz wysokość dofinansowania z programu Moja Elektrownia Wiatrowa.

Dane dotyczące turbiny wiatrowej

Musisz wprowadzić te dane Musisz wprowadzić te dane Musisz wprowadzić te dane Musisz wprowadzić te dane

Dane dotyczące magazynu energii (jeśli dotyczy)

Musisz wprowadzić te dane Musisz wprowadzić te dane

Efekty energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne Inwestycji

Efekty energetyczne i ekonomiczne Inwestycji

szacowany roczny uzysk energii elektrycznej z turbiny wiatrowej: 0 kWh/rok

szacowana roczna oszczędność kosztów energii elektrycznej: 0 PLN/rok

szacowany czas zwrotu inwestycji (bez uwzględnienia dotacji): 0 lata

szacowany czas zwrotu inwestycji (z uwzględnieniem dotacji): 0 lata

Szacowana kwota dotacji

szacowana wartość dofinansowania - turbina wiatrowa 0 PLN

szacowana wartość dofinansowania - magazyn energii 0 PLN

Możliwa do uzyskania kwota Dotacji 0 PLN

*Przykładowe uzyski energii z 1 kW zainstalowanej turbiny wiatrowej:

  1. słabe warunki atmosferyczno-geograficzne: uśredniony roczny uzysk energii z 1 kW zainstalowanej turbiny wiatrowej - 1000 kWh
  2. średnie warunki atmosferyczno-geograficzne: uśredniony roczny uzysk energii z 1 kW zainstalowanej turbiny wiatrowej - 1500 kWh
  3. dobre warunki atmosferyczno-geograficzne: uśredniony roczny uzysk energii z 1 kW zainstalowanej turbiny wiatrowej - 2000 kWh